Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-06-25
Time: 02:32


DS CWA 17145-1:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 57
Çmimi: 5236 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
CWA 17145-1:2017   CEN/WS SATORI


Printo


Titulli në shqip

Vlerësimi i etikës për kërkimin dhe inovacionin - Pjesa 1: Komiteti i etikës

Titulli në anglisht

Ethics assessment for research and innovation - Part 1: Ethics committee

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This document, (CWA 17145-1:2017) sets requirements and provides guidelines for ethics assessment in research and innovation (R&I). The CWA aims to improve the quality of ethics assessment and to harmonize ethics assessment practices. The CWA has two parts: - part 1: Ethics committee. This part provides recommendations for ethics committees on practices and procedures; - part 2: Ethical impact assessment framework. Part 2 provides a practical, policy-oriented guide for researchers and ethics committees on the different stages of the ethical impact assessment (EIA) process. Both parts of the CWA are of interest to organisations or agents who are involved in performing, commissioning or funding research and innovation, and therefore have a responsibility to address ethical issues. The focus of the CWA is on ethics assessment, not on ethical guidance.

Komitetet Teknike

1 - Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale

ICS

03.100.40 - Kërkime dhe zhvillim
03.100.02 -


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi i etikës për kërkimin dhe inovacionin - Pjesa 2: Kuadri i vlerësimit të ndikimit etik

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri