Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-04-23
Time: 14:58


DS CWA 17145-2:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 39
Çmimi: 4403 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
CWA 17145-2:2017   CEN/WS SATORI


Printo


Titulli në shqip

Vlerësimi i etikës për kërkimin dhe inovacionin - Pjesa 2: Kuadri i vlerësimit të ndikimit etik

Titulli në anglisht

Ethics assessment for research and innovation - Part 2: Ethical impact assessment framework

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This CEN Workshop Agreement (CWA) sets requirements and provides guidelines for ethics assessment of research and innovation. The CWA aims to improve the quality of ethics assessment and harmonise ethics assessment practices. The CWA consists of two parts: - part 1 Ethics committee; Part 1 provides recommendations for the ethics committees on practices and procedures; - part 2 Ethical impact assessment framework. This part provides a practical, policy-oriented guide for researchers and ethics assessors on the different stages of the ethical impact assessment (EIA) process. Both parts of the CWA are of interest to organisations or agents involved in performing, commissioning or funding research and innovation, and therefore have a responsibility to address ethical issues. The focus of the CWA is on ethics assessment, not on ethical guidance.

Komitetet Teknike

1 - Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale

ICS

03.100.40 - Kërkime dhe zhvillim
03.100.02 -


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Vlerësimi i etikës për kërkimin dhe inovacionin - Pjesa 1: Komiteti i etikës

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri