Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-04-24
Time: 13:02


SSH EN ISO 41011:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 16
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 41011:2018   CEN/TC 348
This standard is equivalent to:
ISO 41011:2017   ISO/TC 267


Printo


Titulli në shqip

Menaxhimi i objekteve – Fjalori (ISO 41011:2017)

Titulli në anglisht

Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 41011:2017 defines terms used in facility management standards.

Komitetet Teknike

1 - Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale

ICS

01.040.03 - Sociologji. Shërbime. Organizim dhe drejtim i kompanisë. Administratë. Transport. (Fjalorë)
03.080.10 - Shërbime industriale


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 15221-1:2006 withdrawn SSH EN ISO 41011:2018 - 08.10.2018


Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri