dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN ISO 20486:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 37
Çmimi: 4403 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 20486:2018   CEN/TC 138
This standard is equivalent to:
ISO 20486:2017   ISO/TC 135/SC 6


Printo


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Kalibrimi i rrjedhjeve referuese për gazrat

Titulli në anglisht

Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases (ISO 20486:2017)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 20486:2017 specifies the calibration of those leaks that are used for the adjustment of leak detectors for the determination of leakage rate in everyday use. One type of calibration method is a comparison with a reference leak. In this way, the leaks used for routine use become traceable to a primary standard. In other calibration methods, the value of vapour pressure was measured directly or calculated over a known volume. The comparison procedures are preferably applicable to helium leaks, because this test gas can be selectively measured by a mass spectrometer leak detector (MSLD) (the definition of MSLD is given in ISO 20484). Calibration by comparison (see methods A, As, B and Bs below) with known reference leaks is easily possible for leaks with reservoir and leakage rates below 10-7 Pa·m3/s. Figure 1 gives an overview of the different recommended calibration methods.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 13192:2001 withdrawn SSH EN ISO 20486:2018 - 08.11.2018