Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-03-25
Time: 05:34


SSH EN ISO 20485:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 24
Çmimi: 3570 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 20485:2018   CEN/TC 138
This standard is equivalent to:
ISO 20485:2017   ISO/TC 135/SC 6


Printo


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Metoda e gazit gjurmues

Titulli në anglisht

Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method (ISO 20485:2017)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 20485:2017 describes the techniques to be applied for the detection of a leak, using a tracer gas and a tracer gas specific leak detector.

Komitetet Teknike

138 - Prova pa shkatërrim

ICS

19.100 - Prova pa shkatërrim


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 13185:2001 withdrawn SSH EN ISO 20485:2018 - 08.11.2018
SSH EN 13185:2001/A1:2003 withdrawn SSH EN ISO 20485:2018 - 08.11.2018


Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri