dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 21
 

SSH ISO 15708-2:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 19
Çmimi: 3094 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 15708-2:2017   ISO/TC 135/SC 5


Printo


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat

Titulli në anglisht

Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples

Qëllimi në shqip

Ky dokument specifikon parimet e përgjithshme të tomografisë kompjuterike me rreze X (CT), pajisjet e përdorura dhe elementet bazë të mostrës, të materialeve dhe gjeometrisë. Është e aplikueshme për imazhin industrial (d.m.th. aplikacionet jo mjekësore) dhe jep një grup të qëndrueshëm të përkufizimeve të parametrave të performancës CT, duke përfshirë atë se si këto parametra të performancës lidhen me specifikimet e sistemit CT. Ky dokument trajton tomografinë kompjuterike aksiale dhe përjashton llojet e tjera të tomografisë, siç është tomografia e përkthimit dhe tomosynthesis (metoda për performim me rezolucion të lartë).

Qëllimi në anglisht

It is applicable to industrial imaging (i.e. non-medical applications) and gives a consistent set of CT performance parameter definitions, including how those performance parameters relate to CT system specifications. This document deals with computed axial tomography and excludes other types of tomography such as translational tomography and tomosynthesis.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi