Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-03-25
Time: 05:33


SSH ISO 15708-3:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 25
Çmimi: 3570 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 15708-3:2017   ISO/TC 135/SC 5


Printo


Titulli në shqip

Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi

Titulli në anglisht

Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 3: Operation and interpretation

Qëllimi në shqip

Ky dokument paraqet një skicë të funksionimit të një sistemi të kompjuterizuar të tomografisë (CT) dhe interpretimin e rezultateve me qëllim që t'i japë operatorit një informacion teknik i cili të mundësojë zgjedhjen e parametrave të përshtatshëm. Dokumenti është i aplikueshëm për imazhin industrial (d.m.th. aplikacionet jo mjekësore) dhe jep një grup të qëndrueshëm të përkufizimeve dhe parametrave të performancës CT, duke përfshirë atë se si këto parametra të performancës lidhen me specifikimet e sistemit CT. Ky dokument trajton tomografinë kompjuterike aksiale dhe përjashton lloje të tjera të tomografisë të tilla si interpretimi i tomografisë dhe metodës digjitale me rezolucion të lartë (tomosynthesis).

Qëllimi në anglisht

It is applicable to industrial imaging (i.e. non-medical applications) and gives a consistent set of CT performance parameter definitions, including how those performance parameters relate to CT system specifications. This document deals with computed axial tomography and excludes other types of tomography such as translational tomography and tomosynthesis.

Komitetet Teknike

138 - Prova pa shkatërrim

ICS

19.100 - Prova pa shkatërrim


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri