dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

SSH ISO 186:2002

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 186:2002   ISO/TC 6/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Letër dhe karton - Marrja e mostrës për të përcaktuar cilësinë mesatare

Titulli në anglisht

Paper and board -- Sampling to determine average quality

Qëllimi në shqip

Ky standard ndërkombëtar përcakton metodën për të marrë një mostër përfaqësuese nga një parti prej letre ose kartoni, duke përfshirë karton të ngurtë dhe të valëzuar (shih ISO 4046: 1978), për të testuar nëse cilësia e saj mesatare përputhet me specifikimet e përcaktuara. Ai përcakton kushtet që zbatohen kur bëhet marrja e mostrave për të zgjidhur mosmarrëveshjet ndërmjet blerësit dhe shitësit në lidhje me një parti të caktuar të letrës ose kartonit, që është ose është duke u dërguar.

Qëllimi në anglisht

This Iinternational Standard specifies a method of obtaining a representative sample from a lot of paper or board, including solid and corrugated fibreboard (see ISO 4046:1978), for testing to determine whether or not its average quality complies with set specifications. It defines the conditions which apply when sampling is carried out to resolve disputes between buyer and seller relating to a defined lot of paper or board, which has been or is being delivered. NOTE If less than 50 % of the lot is available for sampling, then sampling in terms of this International Standard will be invalid in the absence of agreement to the contrary. The method is unsuitable for determining the variability within a lot. In cases where International Standards make reference to sampling according to this standard but where such sampling is impossible, impractical or inappropriate, and where no dispute is involved, guidance is given in normative annex A.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.