dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

SSH EN 12261:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 62
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 12261:2018   CEN/TC 237


Printo


Titulli në shqip

Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me turbinë

Titulli në anglisht

Gas meters - Turbine gas meters

Qëllimi në shqip

Ky standard specifikon kushtet e matjes, kërkesat dhe provat për ndërtimin, performancën dhe sigurinë e matësave të gazit me turbinë aksiale dhe radiale të klasës 1.0 me mjete mekanike treguese dhe me pajisje të linjës për matjen e rrjedha së gazit. Standardi zbatohet për matësit e gazit me turbinë që përdoren për të matur volumin e karburanteve të gaztë të familjes 1 dhe 2, sipas SSH EN 437, me presion maksimal të punës deri në 420 bar dhe rrjedh deri në 25,000 m3 / h.

Qëllimi në anglisht

This document specifies the measuring conditions, requirements and tests for the construction, performance and safety of class 1,0 axial and radial turbine gas meters with mechanical indicating devices, herein after referred to as a meter(s), having in-line pipe connections for gas flow measurement. This document applies to turbine gas meters used to measure the volume of fuel gases of the 1st and 2nd gas families, the composition of which is specified in EN 437, at maximum working pressures up to 420 bar, actual flow rates up to 25 000 m3/h over a gas temperature range of at least 40 K and for a climatic environmental temperature range of at least 50 K. This document applies to meters that are installed in locations with vibration and shocks of low significance and in - closed locations (indoor or outdoor with protection as specified by the manufacturer) with condensing or with non-condensing humidity or, if specified by the manufacturer, - open locations (outdoor without any covering) with condensing humidity or with non-condensing humidity and in locations with electromagnetic disturbances. Unless otherwise specified in this document: - all pressures used are gauge; - all influence quantities, except the one under test, are kept relatively constant at their reference value.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

SSH EN 12261:2002 withdrawn SSH EN 12261:2018 - 19.11.2018


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2004 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me turbinë
Anglisht
Shfuqizuar 
29.04.2008 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me turbinë
Anglisht
Shfuqizuar 
24.09.2009 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me turbinë