dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

SSH IEC 60050-701:1988/A1:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 13
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
IEC 60050-701 Amd.1 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 1


Printo


Titulli në shqip

Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 701: Telekomunikacioni, kanalet dhe rrjetet

Titulli në anglisht

Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 701: Telecommunications, channels and networks

Qëllimi në shqip

Ai ka statusin e standardit horizontal në përputhje me guidën 108 të IEC

Qëllimi në anglisht

It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 521: Pajisjet gjysmëpërçuese dhe qarqet e integruar
Anglisht
Projekt 
 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës (FNE) - Pjesa 523: Pajisjet mikro-elektromekanike
Anglisht
Publikuar 
23.11.2015 
161 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 101: Matematika
Anglisht
Publikuar 
21.10.2010 
162 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 102: Matematika - Koncepte të përgjithshme dhe algjebra lineare
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektronikës - Pjesa 102: Matematika - Koncepte të përgjithshme dhe algjebra lineare
Anglisht
Publikuar 
23.11.2015 
143 fq.
PDF
7497 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 103: Matematika - Funksionet
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 103: Matematika - Funksionet
Anglisht
Publikuar 
21.10.2010 
107 fq.
PDF
7021 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 112: Madhësitë dhe njësitë
Anglisht
Publikuar 
23.11.2015 
251 fq.
PDF
9579 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 113: Fizika për elektroteknologjinë
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 113: Fizika për elektroteknologjinë
Anglisht
Publikuar 
26.10.2015 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 114: Elektrokimia
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
188 fq.
PDF
8449 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 121: Elektromagnetizmi
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 121: Elektromagnetizmi
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 121: Elektromagnetizmi
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
214 fq.
PDF
8925 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 131: Teoria e qarkut
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 131: Teoria e qarkut
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 131: Teoria e qarkut
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 141: Qarqet dhe sistemet shumëfazore
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
168 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 151: Pajisjet elektrike dhe magnetike
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 151: Pajisjet elektrike dhe magnetike
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 151: Pajisjet elektrike dhe magnetike
Anglisht
Publikuar 
30.11.2010 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Fjalor elektroteknik ndërkombëtar - Kapitulli 161: Përputhshmëria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
30.11.2010 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Amendment 1 - Fjalor elektroteknik ndërkombëtar - Kapitulli 161: Përputhshmëria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 161: Pajtueshmeria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 3 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 161: Pajtueshmeria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 4 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 161: Pajtueshmeria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 5 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 161: Pajtueshmeria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 6 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 161: Pajtueshmeria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 7 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 161: Pajtueshmeria elektromagnetike
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
174 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 192: Siguria
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 192: Siguria
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 195: Tokezimi dhe mbrojtja ndaj shokut elektrik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 195: Tokezimi dhe mbrojtja ndaj shokut elektrik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
176 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 212: Materiale të ngurta, lëngje dhe gaze për izolim elektrik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 212: Materiale të ngurta, lëngje dhe gaze për izolim elektrik
Anglisht
Publikuar 
10.06.2016 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 212: Materiale të ngurta, lëngje dhe gaze për izolim elektrik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
89 fq.
PDF
6545 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 221: Materialet dhe komponentët magnetik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 221: Materialet dhe komponentët magnetik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 221: Materialet dhe komponentët magnetik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Amendament 3 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 221: Materialet dhe komponentët magnetik
Anglisht
Publikuar 
26.11.2018 
235 fq.
PDF
8925 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Matjet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet matëse - Pjesa 311: Terma të përgjithshme lidhur me matjet - Pjesa 312: Terma të përgjithshme lidhur me matjet elektrike - Pjesa 313: Tipat e instrumenteve për matjet elektrike - Pjesa 314: Termat specifik sipas tipit të instrumentit
Anglisht
Publikuar 
26.11.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Matjet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet matëse - Pjesa 312: Terma të përgjithshme lidhur me matjet elektrike
Anglisht
Publikuar 
26.11.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 2 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Matjet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet matëse - Pjesa 314: Termat specifik sipas tipit të instrumentit
Anglisht
Publikuar 
26.11.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 3 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Matjet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet matëse - Pjesa 314: Termat specifik sipas tipit të instrumentit
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Kapitulli 321: Transformatorë instrument
Anglisht
Publikuar 
26.10.2015 
459 fq.
PDF
12614 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 351: Teknologjia e kontrollit
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Kapitulli 411. Makineri elektrike rrotulluese
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Amendament 1 - Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Kapitulli 411. Makineri elektrike rrotulluese
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 415: Sisteme gjenerimi me turbinë ere
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Kapitulli 421: Transformatorë fuqie dhe reaktorë
Anglisht
Publikuar 
26.10.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 426: Pajisjet për atmosferat shpërthyese
Anglisht
Publikuar 
26.10.2015 
151 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 426: Pajisjet për atmosferat shpërthyese
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 431: Transduktorët
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 436: Kondensatorët e fuqisë
Anglisht
Publikuar 
13.11.2015 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 441: Pajisja shpërndarëse, pajisja e kontrollit dhe siguresat
Anglisht
Publikuar 
27.10.2015 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Amendament 1 - Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 441: Pajisja shpërndarëse, pajisja e kontrollit dhe siguresat
Anglisht
Publikuar 
13.11.2015 
164 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 442: Aksesorë elektrik
Anglisht
Publikuar 
13.11.2015 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 442: Aksesorë elektrik
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Amendamenti 2 - Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 442: Aksesorë elektrikë
Anglisht
Publikuar 
13.11.2015 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 444: Reletë elektrike
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 445: Rele kohore
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 447: Reletë matëse
Anglisht
Publikuar 
18.12.2015 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Kapitulli 448: Mbrojtja e sistemit të fuqisë
Anglisht
Publikuar 
13.11.2015 
165 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 461: Kabllot elektrike
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës. Kapitulli 466: Linjat ajrore
Anglisht
Publikuar 
13.11.2015 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 471: Izolatorët
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Amendamenti 1 - Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 471: Izolatorët
Anglisht
Publikuar 
26.10.2015 
148 fq.
PDF
7497 lek 
Fjalor ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 482: Bateritë dhe pilat primare dhe sekondare
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Fjalori ndërkombëtar elektroteknik - Pjesa 511 - Sistemet dhe produktet elektroteknike të nano-mundësuar
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
212 fq.
PDF
8925 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 521: Pajisjet gjysmëpërçuese dhe qarqet e integruar
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 521: Pajisjet gjysmëpërçuese dhe qarqet e integruar
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
169 fq.
PDF
8330 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 531: Tubat elektronik
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Amendament 1 - Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 531: Tubat elektronik
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
148 fq.
PDF
7497 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 581: Komponentët elektromekanik për pajisje elektronike
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Fjalori Elektroteknik Ndërkombëtar. Kapitulli 601: Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike - Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Amendament 1 - Fjalori Elektroteknik Ndërkombëtar. Kapitulli 601: Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike - Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.10.2010 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Fjalori Elektroteknik Ndërkombëtar. Kapitulli 605: Gjenerimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike - Nënstacionet
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 614: Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike - Funksionimi
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 617: Organizimi/Tregu i energjisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Amendamenti 1 - Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 617: Organizimi/Tregu i energjisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Amendamenti 2 - Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 617: Organizimi/Tregu i energjisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
19.06.2017 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 651: Punime nën tension
Anglisht
Publikuar 
05.10.2018 
129 fq.
PDF
7497 lek 
Fjalori Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 692: Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike - Besueshmëria dhe cilësia e shërbimit të sistemeve të energjisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 701: Telekomunikacioni, kanalet dhe rrjetet
Anglisht
Publikuar 
30.06.2011 
127 fq.
PDF
7497 lek 
Fjalor Ndërkombëtar i Elektroteknikës - Pjesa 732: Teknologji rrjeti kompjuterik
Anglisht
Shfuqizuar 
10.12.2015 
241 fq.
PDF
9579 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Kapitulli 811: Tërheqja elektrike
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
416 fq.
PDF
12614 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 811: Tërheqja elektrike
Anglisht
Shfuqizuar 
10.12.2015 
270 fq.
PDF
9579 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 821: Sinjalizimi dhe aparatet e sigurisë për hekurudhat
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
276 fq.
PDF
9579 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës - Pjesa 821: Sinjalizimi dhe aparatet e sigurisë për hekurudhat