dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH IEC 61850-6:2009/A1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 187
Çmimi: 8449 lek


Printo


Titulli në shqip

Amendament 1 -Sisteme dhe rrjete komunikimi për automatizimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë - Pjesa 6: Gjuha e përshkrimit të konfigurimit për komunikim në nënstacione elektrike të lidhura me IED-të

Titulli në anglisht

Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.