dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 40
 

prSSH IEC 61850-6:2009/A1:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 187
Çmimi: 8449 lek


Printo


Titulli në shqip

Amendament 1 - Rrjeta komunikimi dhe sisteme për automatizimin e shfrytëzimit të fuqisë - Pjesa 6: Gjuha e përshkrimit të konfigurimit për komunikim në nënstacione elektrike të lidhura me IED-të

Titulli në anglisht

Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.