dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

SSH IEC 61987-92:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 23
Çmimi: 3391 lek


Printo


Titulli në shqip

Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Strukturat e të dhënave dhe elementët në katalogët e pajisjeve të procesit - Pjesa 92: Lista e karakteristikave (LOP) të pajisjes matëse për shkëmbimin e të dhënave elektronike - Lista e karakteristikave (LOP) të aspektit

Titulli në anglisht

Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Aspect LOPs

Qëllimi në shqip

IEC 61987-92: 2018 jep listat e karakteristikave (LOPs) që përshkruajnë aspektet e pajisjeve për automatizimin e proceseve industriale që i nënshtrohen serive standarde IEC 61987. Kjo seri standardesh propozon një metodë për standardizimin e cila synon të ndihmojë furnizuesit dhe furnitorët e pajisjeve matëse për të optimizuar rrjedhat e punës si në kompanitë e tyre ashtu edhe në shkëmbimet e tyre me kompani të tjera. IEC 61987-92 përmban aspekte të tjera që janë të përbashkëta për të gjitha pajisjet, për shembull, "paketimi dhe transporti", "rezultatet e kalibrimit dhe testimit" dhe "dokumentet e pajisjes së furnizuar". Strukturat e LOP-it korrespondojnë me strukturat e përgjithshme të përcaktuara në IEC 61987-11 dhe janë në pajtim me themelore për ndërtimin e LOP-ve të përcaktuar në IEC 61987-10. LOP-të janë të listuara në Shtojcën B dhe Aneksin C.

Qëllimi në anglisht

IEC 61987-92:2018 provides the lists of properties (LOPs) describing aspects of equipment for industrial-process automation that is subject to IEC 61987 standard series. This standard series proposes a method for standardization which will help both suppliers and users of measuring equipment to optimize workflows both within their own companies and in their exchanges with other companies. IEC 61987-92 contains additional aspects that are common to all devices, for example, “Packaging and transportation”, “Calibration and test results” and “Device documents supplied”. The structures of the LOPs correspond to the general structures defined in IEC 61987-11 and agree with the fundamentals for the construction of LOPs defined in IEC 61987-10. Libraries of properties and of blocks used in the aspect LOPs are listed in Annex B and Annex C.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
19.05.2017 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Strukturat e të dhënave dhe elementët në katalogët e pajisjeve të procesit - Pjesa 11: Lista e karakteristikave (LOP-et) për pajisjet matëse për shkëmbimin e të dhënave elektronike - Strukturat e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
19.05.2017 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Strukturat e të dhënave dhe elementët në katalogët e pajisjeve të procesit - Pjesa 15: Lista e karakteristikave (LOP-et) për pajisjet matëse të nivelit për shkëmbimin e të dhënave elektronike
Anglisht
Publikuar 
19.05.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Matja dhe kontrolli i procesit industrial - Strukturat e të dhënave dhe elementët në katalogët e pajisjeve të procesit - Pjesa 16: Lista e karakteristikave (LOP-et) për pajisjet matëse të dendësisë për shkëmbimin e të dhënave elektronike