dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

SSH EN 62351-3:2014/A1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek


Printo


Titulli në shqip

Amendament 1 - Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit të lidhur me të - Siguria e komunikimeve dhe të dhënave - Pjesa 3: Rrjeti i komunikimit dhe siguria e sistemit - Profilet që përfshijnë TCP/IP

Titulli në anglisht

Amendment 1 - Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit shoqërues - Siguria e të dhënave dhe komunikimeve - Pjesa 11: Sigurria për dokumentet XML
Anglisht
Publikuar 
22.12.2015 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit të lidhur me të - Siguria e komunikimeve dhe të dhënave - Pjesa 3: Rrjeti i komunikimit dhe siguria e sistemit - Profilet që përfshijnë TCP/IP
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
239 fq.
PDF
8925 lek 
Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit shoqërues - Siguria e të dhënave dhe komunikimeve - Pjesa 7: Modelet e objektit të të dhënave të rrjetit dhe menaxhimit të sistemit (NSM)
Anglisht
Publikuar 
18.06.2018 
90 fq.
PDF
6545 lek 
Menaxhimi i sistemeve të fuqisë dhe shkëmbimi i informacionit të lidhur me të - Siguria e komunikimit dhe të dhënave - Pjesa 9: Menaxhimi kyç i sigurisë kibernetike për pajisjet e sistemit të fuqisë