dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 5
 

DS CLC/TS 50083-2-3:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 13
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
CLC/TS 50083-2-3:2018   CLC/TC 209


Printo


Titulli në shqip

Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 2-3: Filtrat për uljen e interferencës për rrjetet LTE (4G)

Titulli në anglisht

Cable networks for television signals, sound Signals and interactive services - Part 2-3: LTE (4G) Interference Mitigation Filters

Qëllimi në shqip

Ky Specifikim Teknik paraqet kërkesa për filtrat pasivë të parashikuar për uljen e ndërhyrjen e RF nga stacionet bazë të LTE (LTE-BS) dhe pajisjet LTE të përdoruesit (LTE-UE) për marrjen e pajisjeve dhe sistemeve të shpërndarjes me kabllo të sinjaleve të transmetuesve DVB-T dhe DVB-T2 në VHF dhe bandat UHF. Ndërsa për qëllim të përdoret kryesisht me marrës të DVB-T dhe DVB-T2 të VHF / UHF dhe sistemet e shpërndarjes së sinjaleve, filtrat mund të jenë të dobishëm edhe për zbutjen e ndërhyrjeve në radio VHF FM ose DAB.

Qëllimi në anglisht

This Technical Specification provides requirements to passive filters intended to reduce RF interference from LTE Base Stations (LTE-BS) and LTE User Equipment (LTE-UE) to receiving equipment and cable distribution systems of broadcast DVB-T and DVB-T2 signals in the VHF and UHF bands. While primarily intended to be used with VHF/UHF DVB-T and DVB-T2 receivers and signal distribution systems, filters can also be useful for mitigation of interference to VHF FM or DAB radio.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Rrjetet kabllore për sinjalet televizive, sinjalet audio dhe shërbimet interaktive - Pjesa 3-3: Pajisje aktive me bandë të gjerë për rrjeta kabllore - Metodat e matjes të nivelit maksimal të punimit në dalje në rrugën e kthimit