dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

SSH ISO 3082:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 83
Çmimi: 6545 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO 3082:2017   ISO/TC 102/SC 1


Printo


Titulli në shqip

Mineral hekuri - Marrja e mostrës dhe procedurat e marrjes së mostrës

Titulli në anglisht

Iron ores - Sampling and sample preparation procedures

Qëllimi në shqip

Ky dokument jep: a) teorinë themelore; b) parimet bazë për marrjen e mostrës dhe përgatitjen e mostrave; c) kërkesat bazë për projektimin, instalimin dhe funksionimin e sistemeve të marrjes së mostrave në mënyrë mekanike dhe manuale dhe përgatitjen e mostrave të marra nga një grup që do të transferohet. Kjo bëhet me qëllim që të përcaktohet përbërja kimike, përmbajtja e lagështisë, shpërndarja e madhësisë dhe vetitë e tjera fizike dhe metalurgjike të grup mostrave, me përjashtim të masës vëllimore që arrihet duke përdorur ISO 3852 (Metoda 2). Metodat e specifikuara në këtë dokument janë të zbatueshme si për ngarkimin dhe shkarkimin e një grupi mostrash nëpërmjet transportierësh shirit ku mund të instalohet një mostër mekanike ose ku mund të kryhet në mënyrë të sigurt marrja e mostrave manuale. Metodat janë të zbatueshme për të gjitha xeherorët e hekurit, qofshin natyralë apo të përpunuar (p.sh., koncentratet dhe aglomeratet e sinterizuara).

Qëllimi në anglisht

This document provides a) the underlying theory, b) the basic principles for sampling and preparation of samples, and c) the basic requirements for the design, installation and operation of sampling systems for mechanical sampling, manual sampling and preparation of samples taken from a lot under transfer. This is in order to determine the chemical composition, moisture content, size distribution and other physical and metallurgical properties of the lot, except bulk density obtained using ISO 3852 (Method 2). The methods specified in this document are applicable to both the loading and discharging of a lot by means of belt conveyors and other ore-handling equipment to which a mechanical sampler can be installed or where manual sampling can safely be conducted. The methods are applicable to all iron ores, whether natural or processed (e.g. concentrates and agglomerates, such as pellets or sinters).

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
16.03.2011 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Mineral hekuri - Marrja e mostrës dhe procedurat e marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
16.03.2011 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Mineral hekuri - Marrja e mostrës dhe procedura e marrjes së mostrës