dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

SSH EN 17043:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 19
Çmimi: 3094 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 17043:2018   CEN/TC 260


Printo


Titulli në shqip

Plehra kimike - Përcaktimi i molibdenit në përqëndrime ? 10 % duke përdorur spektrometri me një përbërje me tiocianat amoniumi

Titulli në anglisht

Plehra kimike - Përcaktimi i molibdenit në përqëndrime ? 10 % duke përdorur spektrometri me Fertilizers - Determination of molybdenum in concentrations ? 10 % using spectrometry of a complex with ammonium thiocyanate

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përcakton një metodë për përcaktimin total të molibdenit dhe të ujit të ekstraktuar në plehrat kimike që përmbajnë më pak ose të barabartë 10% molibden. Kjo metodë është e zbatueshme për ekstraktet e plehrave të ujit mbretëror dhe të ujit të marrë sipas standardeve EN 16962 dhe / ose EN 16964.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for determination of total and water extractable molybdenum in mineral fertilizers containing less than or equal to 10 % molybdenum. This method is applicable to water and aqua regia fertilizer extracts obtained according to EN 16962 and/or EN 16964.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.