dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

SSH EN 646:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek


Printo


Titulli në shqip

Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me ushqimet - Përcaktimi i fortësisë së ngjyrës së letrës dhe të kartonit të ngjyrosur

Titulli në anglisht

Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board

Qëllimi në shqip

Ky dokument përshkruan procedurat për testimin e letrës së ngjyrosur dhe të kartonit të destinuar për të qënë në kontakt me ushqimet. Janë dhënë dy procedura. Procedura A për kontaktin me kohëzgjatje të gjatë (p.sh. paketimin e ushqimit) dhe procedurën B për kontaktin me kohëzgjatje të shkurtër (p.sh: picetat, letra kuzhine, letrat shtëpiake). Vlerësimi vizual kundër një trubullire përdoret vetëm për të zbuluar ndonjë gjakderdhje (po / jo), ndërsa vlerësimi kundrejt një shkalle gri siguron gradimin e gjakderdhjes.

Qëllimi në anglisht

This document describes procedures for the testing of dyed paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Two procedures are given. Procedure A for contact of long duration (e. g. food packaging) and procedure B for contact of short duration (e. g. napkins, kitchen papers, household papers). Visual evaluation against a blank is used only in order to detect any bleeding (yes/no) while evaluation against a grey scale provides grading of the bleeding.

Komitetet Teknike


ICS

Nuk është hedhur informacion.

Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 646:2006 withdrawn SSH EN 646:2018 - 07.02.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
0 fq.
PDF
0 lek 
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës së letrës dhe kartonit të ngjyrosur
Anglisht
Shfuqizuar 
22.12.2009 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me ushqime - Përcaktimi i fortësisë së ngjyrës të letrës dhe të kartonit të ngjyrosur