Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-04-23
Time: 14:56


SSH EN 646:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek


Printo


Titulli në shqip

Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me ushqimet - Përcaktimi i fortësisë së ngjyrës së letrës dhe të kartonit të ngjyrosur

Titulli në anglisht

Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board

Qëllimi në shqip

Ky dokument përshkruan procedurat për testimin e letrës së ngjyrosur dhe të kartonit të destinuar për të qënë në kontakt me ushqimet. Janë dhënë dy procedura. Procedura A për kontaktin me kohëzgjatje të gjatë (p.sh. paketimin e ushqimit) dhe procedurën B për kontaktin me kohëzgjatje të shkurtër (p.sh: picetat, letra kuzhine, letrat shtëpiake). Vlerësimi vizual kundër një trubullire përdoret vetëm për të zbuluar ndonjë gjakderdhje (po / jo), ndërsa vlerësimi kundrejt një shkalle gri siguron gradimin e gjakderdhjes.

Qëllimi në anglisht

This document describes procedures for the testing of dyed paper and board intended to come into contact with foodstuffs. Two procedures are given. Procedure A for contact of long duration (e. g. food packaging) and procedure B for contact of short duration (e. g. napkins, kitchen papers, household papers). Visual evaluation against a blank is used only in order to detect any bleeding (yes/no) while evaluation against a grey scale provides grading of the bleeding.

Komitetet Teknike

172 - Letër dhe karton

ICS

Nuk është hedhur informacion.

Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 646:2006 withdrawn SSH EN 646:2018 - 07.02.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
0 fq.
PDF
0 lek 
Letër dhe karton të destinuar për të qenë në kontakt me ushqimet - Përcaktimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës së letrës dhe kartonit të ngjyrosur
Anglisht
Shfuqizuar 
22.12.2009 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me ushqime - Përcaktimi i fortësisë së ngjyrës të letrës dhe të kartonit të ngjyrosur

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri