dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 15507:2017

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 14
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 15507:2017   CEN/TC 261


Printo


Titulli në shqip

Ambalazhimi - Ambalazhime për transportin e mallrave të rrezikshëm - Testime krahasuese të shkallëve të materialit të polietilemit

Titulli në anglisht

Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian specifikon parametrat , kërkesat e testimit dhe procedurat për testimin krahasues të polietilenit të polietilenit me densitet të lartë molekulare (PE-HD-HMW) dhe polietileni me densitet të lartë me peshë të mesme molekulare (PE-HD-MMW) prodhimin e paketimit dhe IBC-ve për transportin e mallrave të rrezikshme. Është menduar të përdoret në lidhje me testet selektive për paketimin e lëngjeve. Standardi nuk ka për qëllim të përdoret për testim krahasues të materialit të ricikluar të plastikës. SHËNIM Ky standard evropian ka për qëllim të përdoret në lidhje me një ose më shumë rregullore ndërkombëtare të përcaktuara në Bibliografi.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies material parameters, test requirements and procedures for the comparative testing of polyethylene grades of high molecular weight high density polyethylene (PE-HD-HMW) and medium molecular weight high density polyethylene (PE-HD-MMW), used for the manufacture of packaging and IBCs for the transport of dangerous goods. It is intended to be used in conjunction with selective testing for packaging for liquids. The standard is not intended to be used for comparative testing of recycled plastics material. NOTE This European Standard is intended to be used in conjunction with one or more of the international regulations set out in the Bibliography.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 15507:2008 withdrawn SSH EN 15507:2017 - 26.04.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
16.11.2011 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ambalazhimi - Ambalazhime për transportimin e mallrave të rrezikshëm - Testime krahasuese të shkallëve të materialit të polietilenit