dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 50239:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 18
Çmimi: 2915 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 50239:2018   CLC/SC 9XA


Printo


Titulli në shqip

Zbatime në hekurudhë - Sistemi i komandimit me radio në distancë të automjeteve tërheqëse për zbatimin e operacioneve të manovrimit

Titulli në anglisht

Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përmban kërkesat e zbatimit lidhur me komandimin me radio në distancë të një njësie tërheqëse për zbatimin e shmangies, të operuar nga personeli jo fizikisht i lokalizuar në komandimin brenda kabinës së automjetit. Specifikimi i kërkesave për mjetet radio dhe protokollet e Wireless-it, si edhe specifikimin e kerkesave për komunikimin pa tel Wireless ndërmjet elementëve të trenit, nuk janë mbuluar nga ky standard. Ky standard evropian aplikohet për automjetet e prodhuara së fundi dhe automjetet me pjesë të modifikuara

Qëllimi në anglisht

This European Standard contains the application requirements relevant to the radio remote control of a traction unit for shunting application, operated by personnel not physically located at the controls within the vehicle cab. Requirements specification for radio means and wireless protocols, as well as requirements specification for wireless communication between elements of the train, are not covered by this standard. This European Standard is applicable to newly manufactured vehicles and retrofitted vehicles.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.12.2007 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Zbatime hekurudhore - Sistemet e radiokomandës në distancë të lokomotivave për lëvizjet e ngarkimit
Anglisht
Publikuar 
10.04.2013 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Zbatime hekurudhore - Sistemi i radiokomandimit në distancë të lokomotivave për lëvizjet e ngarkeave të mallrave