dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN IEC 62228-1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 13
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62228-1:2018   CLC/SR 47A
This standard is equivalent to:
IEC 62228-1 Ed. 1.0 en   IEC/TC/TC 47/SC 47A


Printo


Titulli në shqip

Qarqe të integruara - Vlerësimi i pajtueshmërisë elektromagnetike (EMC) të transmetuesve - Pjesa 1: Kushtet dhe përcaktimet e përgjithshme

Titulli në anglisht

Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 1: General conditions and definitions

Qëllimi në shqip

IEC 62228-1:2018(E) jep informacion të përgjithshëm dhe përcaktimet për vlerësimin e pajtueshmërisë elektromagnetike të qarqeve të integruara (IC) me transmetuesit për aplikacione tl rrjetit me tel nën kushtet e rrjetit. Ai përcakton kushtet e provës së përgjithshme, ndërtimi i provës së përgjithshme dhe metodat e provls dhe matjeve aplikohen në të gjitha pjesët e IEC 62228

Qëllimi në anglisht

IEC 62228-1:2018(E) provides general information and definitions for electromagnetic compatibility (EMC) evaluation of integrated circuits (IC) with transceivers for wired network applications under network condition. It defines general test conditions, general test setups and test and measurement methods are applied to all parts of IEC 62228.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Qarqe të integruara - Vlerësimi i EMC së transmetuesve - Pjesa 3: Transmetuesit CAN