dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH EN 1335-2:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
FprEN 1335-2   CEN/TC 207


Printo


Titulli në shqip

Mobilje për zyra - Karrige për zyrë - Pjesa 2: Kërkesat e sigurisë

Titulli në anglisht

Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements

Qëllimi në shqip

Ky standard përcakton kërkesat e sigurisë, forcës dhe qëndrueshmërisë për karriget e punës së zyrës. Standardi nuk zbatohet për ambiente të tjera të zyrës për të cilat ekzistojnë standarde të tjera evropiane. Kërkesat janë të bazuara që këto karrige të përdoren deri në 8 orë në ditë nga persona të cilët peshojnë deri në 110 kg. Shtojca A e këtij standardi ka informacionin e nevojshëm për testet e përmasave dhe funksionale të këtyre karrigeve.

Qëllimi në anglisht

This document specifies safety, strength and durability requirements for office work chairs. It does not apply to other seating in the office area for which other European Standards exist. The requirements are based upon use for 8 h a day by persons weighing up to 110 kg. Annex A (informative) contains loads, masses and cycles for functional tests.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 1335-3:2009 withdrawn SSH EN 1335-2:2018 - 10.06.2019
SSH EN 1335-2:2009 withdrawn SSH EN 1335-2:2018 - 12.03.2019