dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

SSH EN 1992-4:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 131
Çmimi: 7497 lek


Printo


Titulli në shqip

Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej betoni - Projektimi i ankorimit të fiksimeve në beton

Titulli në anglisht

Eurocode 2: Design of concrete structures - Design of fastenings for use in concrete

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian është hartuar për zbatimet që lidhen me sigurinë, ku dështimi i lidhjeve mund të rezultojë në rënien ose rënien e pjesshme të strukturës, të shkaktojë rrezik për jetën e njerëzve ose të çojë në humbje të konsiderueshme ekonomike. Në këtë kontekst ai gjithashtu mbulon elementë jo-strukturorë. Vlen për llojin e mëposhtëm të fiksuesve: a) Fiksuesit e derdhur, të tillë si fiksuesit e kryesuar, kanalet ankoruese me lidhje të ngurtë (p.sh. ngjitur, të falsifikuara) ndërmjet ankorimit dhe kanalit. b) Fiksuesit mekanikë të instaluar pas instalimit, siç janë fiksuesit për zgjerimin, fiksuesit nën tokë dhe vidhat e betonuara. c) Fiksuesit për mbërthimet dhe elementët e fiksuar. Shënim 1: Për lloje të tjera fiksuesish, mund të nevojiten modifikimet e dispozitave të projektimit.

Qëllimi në anglisht

This European standard is intended for safety related applications where the failure of fastenings may result in collapse or partial collapse of the structure, cause risk to human life or lead to significant economic loss. In this context it also covers non-structural elements. It applies to the following type of fasteners: a) Cast-in fasteners such as headed fasteners, anchor channels with rigid connection (e.g. welded, forged) between anchor and channel b) Post-installed mechanical fasteners such as expansion fasteners, undercut fasteners and concrete screws c) Post-installed bonded fasteners and bonded expansion fasteners NOTE 1: For other types of fasteners, modifications of the design provisions can be necessary.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
468 fq.
PDF
12614 lek 
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithëshme dhe rregullat për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
21.05.2015 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithëshme dhe rregullat për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-1: Rregullat e përgjithëshme dhe rregullat për ndërtesat
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
99 fq.
PDF
6545 lek 
Eurokodi 2 — Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Projektimi strukturor për zjarrin
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Eurokodi 2 — Projektimi i strukturave të betonit - Pjesa 1-2: Projektimi strukturor për zjarrin
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
192 fq.
PDF
8449 lek 
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Urat e betonit - Rregullat e projektimit dhe detajimit
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Eurokodi 2: Projektimi i strukturave të betonit - Urat e betonit - Rregullat e projektimit dhe detajimit
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Eurokodi 2 — Projektimi i strukturave te betonit - Pjesa 3: Strukturat për mbajtjen dhe ruajtjen e lëngjeve