dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 388:2016+A1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 33
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 388:2016/prA1:2018   CEN/TC 162


Printo


Titulli në shqip

Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike

Titulli në anglisht

Protective gloves against mechanical risks

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian specifikon kërkesat, metodat e testimit, shenjimin dhe informacionet që duhet të furnizohen për dorezat mbrojtëse kundër rreziqeve mekanike gjatë konsumimit, prerjes, copëtimit, shpimit dhe nëse është e zbatueshme në ndikimin e këtyre pjesëve të cituara më sipër. Ky standard synon të përdoret në përputhje me standardin EN 420. Metodat e testimit të zhvilluara në këtë standard mund të jenë gjithashtu të zbatueshme për mbrojtëset e krahut.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies requirements, test methods, marking and information to be supplied for protective gloves against the mechanical risks of abrasion, blade cut, tear, puncture and, if applicable, impact. This standard is intended to be used in conjunction with EN 420. The test methods developed in this standard may also be applicable to arm protectors.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

SSH EN 388:2016 withdrawn SSH EN 388:2016+A1:2018 - 07.05.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1999 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Dorashkat mbrojtëse nga rreziqet mekanike
Anglisht
Shfuqizuar 
30.06.2011 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Doreza mbrojtëse kundër rreziqeve mekanike
Anglisht
Shfuqizuar 
29.03.2017 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Doreza mbrojtëse ndaj rreziqeve mekanike