dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

SSH EN 358:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 40
Çmimi: 4403 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 358:2018   CEN/TC 160


Printo


Titulli në shqip

Pajisje mbrojtëse personale për pozicionim gjate punës dhe për parandalimin e rënies nga lartësia - Rripat dhe litarët e kontrollit për pozicionimin gjate punës

Titulli në anglisht

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint

Qëllimi në shqip

Ky dokument zbatohet për rripat dhe litarët të dedikuar për qëllimin e pozicionimit gjatë punës dhe parandalimin e rënies nga lartësia. Ai specifikon kërkesat, testimin, shënjimin dhe informacionin e furnizuar nga prodhuesi. Ky dokument nuk përfshin litarë të fiksuar me një gjatësi të caktuar të cilat nuk janë të integruara në një rrip. SHËNIM: Litarët me një gjatësi fikse që nuk janë të integruar në rrip janë të mbuluara në standardin EN 354.

Qëllimi në anglisht

This document applies to belts and lanyards intended for the purpose of work positioning or restraint. It specifies the requirements, testing, marking and information supplied by the manufacturer. This document does not cover restraint lanyards with a fixed length which are not integrated into a belt. NOTE Restraint lanyards with a fixed length which are not integrated into a belt are covered in EN 354.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

SSH EN 358:2002 withdrawn SSH EN 358:2018 - 07.05.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
09.10.2007 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia - Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes