dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 71-14:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 47
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
prEN 71-14   CEN/TC 52


Printo


Titulli në shqip

Siguria e lodrave - Pjesa 14: Trampolina për përdorim shtëpiak

Titulli në anglisht

Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian përcakton kërkesat dhe metodat e provës për trampolinat për përdorim shtëpiak, pajisjet e tyre në fillim dhe në fund të trampolinave, të destinuara për përdorim në natyrë dhe / ose në ambient të brendshëm mbi nivelin e tokës të përdorueshëm nga një person në të njëjtën kohë ose herë pas here. Qëllimi i këtij Standardi Evropian përjashton: - trampolina të përdorura si pajisje gjimnastike, të mbuluara nga standardi EN 13219; - trampolina dhe pajisje lundruese të mbuluara nga EN 15649; - trampolinat e përdorura në parqet publike të lojërave; - trampolinat e pjerrëta; - trampolinat lundruese; - trampolinat të cilat përdoren në palestër, përfshirë trampolinat për përdorim mjekësor; - trampolinat me karakteristika të tjera, p.sh. tendat, ose trampolina në lojën e basketbollit; - trampolinat për përdorim shtëpiak të vendosura në nivelin e tokës.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies requirements and test methods for trampolines for domestic use, their access devices and their enclosures, intended for outdoor and/or indoor use above ground level by one person at a time. The scope of this European Standard excludes: - trampolines used as gymnastic equipment, covered by EN 13219; - floating inflatable trampolines, covered by the EN 15649 series; - trampolines used in public playgrounds; - inclined mat trampolines; - inflatable trampolines; - fitness trampolines, including trampolines for medical use; - trampolines with additional features, e.g. tents, basket ball hoop; - trampolines for domestic use buried at ground level.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1: vetitë mekanike dhe fizike
Anglisht
Shfuqizuar 
16.03.2011 
96 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1:Vetitë mekanike dhe fizike
Anglisht
Shfuqizuar 
24.05.2010 
94 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e lodrave - Vetitë mekanike dhe fizike
Anglisht
Shfuqizuar 
30.05.2020 
94 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë mekanike dhe fizike
Anglisht
Shfuqizuar 
11.10.2011 
132 fq.
PDF
7497 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë mekanike dhe fizike
Anglisht
Shfuqizuar 
17.06.2014 
149 fq.
PDF
7497 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë mekanike dhe fizike
Anglisht
Shfuqizuar 
18.05.2015 
156 fq.
PDF
8330 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë fizike dhe mekanike
Anglisht
Publikuar 
11.12.2018 
186 fq.
PDF
8449 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 1: Vetitë fizike dhe mekanike
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Siguria e lojrave - Pjesa 10: Përbërësit kimikë organikë - Përgatitja e mostrave dhe ekstraksioni
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lojrave - Pjesa 11: Përbërësit kimikë organicë - Metodat e analizave
Anglisht
Shfuqizuar 
13.11.2013 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Siguria e Lodrave - Pjesa 12: N-nitrosaminet dhe substancat e N-nitrosueshme
Anglisht
Publikuar 
29.09.2017 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 12: Substancat N- Nitrosamina dhe N -Nitrozo
Anglisht
Publikuar 
17.06.2014 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 13: Lodrat formuese me aromë, setet e vogla të lojrave dhe lodrat e të shijuarit
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 14: Trampolina për përdorim shtëpiak
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2018 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 14: Trampolina për përdorim shtëpiak
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 2: Ndezshmeria
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria e lojrave - Pjesa 2: Ndezshmëria
Anglisht
Shfuqizuar 
26.03.2012 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 2: Ndezshmëria
Anglisht
Publikuar 
29.09.2014 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 2: Ndezshmëria
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1994 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
27.05.2011 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3:Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
26.03.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
13.11.2013 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
18.05.2015 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
19.12.2017 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
11.12.2018 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Publikuar 
27.09.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 3: Migrimi i disa elementëve
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1999 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Siguria e lodrave - Seritë eksperimantale për kiminë dhe aktivitete që kanë lidhje me të
Anglisht
Shfuqizuar 
23.06.2010 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 4: Seritë eksperimentale për kiminë dhe aktivitete që kane lidhje me të
Anglisht
Publikuar 
26.07.2013 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 4: Seritë eksperimentale për kiminë dhe aktivitete që kanë lidhje me të
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2010 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 5:Lodrat kimike (seritë) me përjashtim të serisë eksperimentale
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
76 fq.
PDF
6128 lek 
Siguria e lodrave - Lodrat kimike (seritë) me përjashtim të serisë eksperimentale për kiminë
Anglisht
Shfuqizuar 
13.11.2013 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 5: Lodrat kimike (seritë) me përjashtim të serisë eksperimentale
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 5: Lodrat kimike (seritë) me përjashtim të serisë eksperimentale
Anglisht
Shfuqizuar 
29.09.2014 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 7: Bojra që përdoren me gishta - Kërkesat dhe metodat e provës
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2018 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 7: Bojra të cilat përdoren me gishta - Kërkesat dhe metoda prove
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
76 fq.
PDF
6128 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 7: Bojra të cilat përdoren me gishta - Kërkesat dhe metoda prove
Anglisht
Shfuqizuar 
23.06.2010 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 8: Përkundjet,rrëshkitjet dhe aktivitete lojrash të ngjashme për brenda dhe jashtë përdorimit shtëpiak familjar
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 8: Përkundjet. rrëshkitjet dhe aktivitete lojrash të ngjashme për brënda dhe jashtë përdorimit shtëpiak familjar
Anglisht
Shfuqizuar 
26.03.2012 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 8: Aktivitet e lodrave për përdorim shtëpiak
Anglisht
Publikuar 
25.09.2018 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Siguria e lodrave - Pjesa 8: Lodra aktiviteti për përdorim shtëpiak
Anglisht
Publikuar 
13.02.2008 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Siguria e lojrave - Pjesa 9: Përbërësit kimikë organikë - Kërkesat