dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 12697-3:2013+A1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 15
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 12697-3:2013/FprA1:2018   CEN/TC 227


Printo


Titulli në shqip

Përzierje bituminoze - Metodat e provave - Pjesa 3: Riaftësimi i bitumit: Avullues rrotullues

Titulli në anglisht

Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This document describes a test method for the recovery of soluble bitumen from bituminous mixtures used in road, airfield or similar pavements in a form suitable for further testing. The test can be undertaken on either loose or compacted asphalt materials. The procedure is suitable for the recovery of paving grade bitumens, for which materials this European Standard is the reference method. The fractionating column procedure (see EN 12697-4) is the reference method for mixtures containing volatile matter such as cut-back bitumen. For recovery of polymer modified bitumens, the rotary evaporator procedure is recommended.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 11: Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
Anglisht
Projekt 
 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves – Pjesa 14: Përmbajtja e ujit
Anglisht
Projekt 
 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 19: Papërshkueshmëria e mostrës
Anglisht
Projekt 
 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 20: Prova e fortësisë me kube ose mostra Marshall
Anglisht
Projekt 
 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 21: Prova e fortësisë duke përdorur mostra të sheshta
Anglisht
Projekt 
 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 22: Metoda e gjurmëve të rrotave
Anglisht
Projekt 
 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 29: Përcaktimi i dimensioneve të një mostre bituminoze
Anglisht
Projekt 
 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 40: Drenazhimi në vend
Anglisht
Projekt 
 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 45: Prova e vjetërimit me anë të përcaktimit të shtangësisë të një mostre konglomerati bituminoz i kondicionuar për tharje në ujë (metoda SATS)
Anglisht
Projekt 
 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 46: Plasaritjet në temperaturë të ulët me anë të provave me tensionim njëaksial
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 1: Përmbajtja në lidhës të tretshëm
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 1: Përmbajtja në lidhës të tretshëm
Anglisht
Publikuar 
03.06.2020 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 1: Përmbajtja e tretshme e lidhësit
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provës për perzierje asfalti në të nxehtë - Pjesa 10: Përputhshmëria
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 10: Përputhshmëria
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës - Pjesa 10: Përputhshmëria
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalti në të nxehtë - Pjesa 11:Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 11: Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 11: Përcaktimi i përputhshmërisë ndërmjet agregatit dhe bitumit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 12: Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të modeleve të bitumeve
Anglisht
Shfuqizuar 
28.07.2008 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 12: Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të modeleve të bitumeve
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 12: Përcaktimi i ndjeshmërisë së ujit të mostrave bituminoze
Anglisht
Shfuqizuar 
25.01.2008 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 13: Matja e temperaturës
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalte të nxehta - Pjesa 13: Matja e temperaturës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 13: Matja e temperaturës
Anglisht
Publikuar 
25.01.2008 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 14: Përmbajtja e ujit
Anglisht
Publikuar 
21.10.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalti në të nxehtë 14: Përmbajtja e ujit
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 15: Përcaktimi i ndjeshmërisë së segregimit
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 16: Abrazioni me goma me thumba
Anglisht
Publikuar 
24.04.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 16: Gëryerja (Abrazioni) me goma me thumba
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 17: Pjesëza të humbura nga mostra e asfalteve porozë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 17: Pjesëza të humbura nga mostra e asfalteve porozë
Anglisht
Publikuar 
11.10.2017 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 17: Pjesëza të humbura të grimcave nga mostra e asfaltit porozë
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 18: Drenazhi lidhës
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 18: Drenazhimi i shtresës lidhëse (binderit)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 19: Papërshkueshmëria e provës
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 19: Papërshkueshmëria e provës
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2008 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2015 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave
Anglisht
Publikuar 
07.04.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 2: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 20: Kubi i përdorimit të zgavrave ose modeleve Marshall
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 20: Kubi i përdorimit të zgavrave ose modeleve Marshall
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provës për perzierje asfalti ne të nxehte - Pjesa 21:Përdorimi i mostrave pllakë të prera
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 21: Përdorimit i zgavrave të modeleve të pjatës
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 21: Përdorimit i zgavrave të modeleve të pjatës
Anglisht
Publikuar 
27.03.2008 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 22: Lënia e gjurmëve të rrotave
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 22: Lënia e gjurmëve të rrotave
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 23: Përcaktimi i fortësisë indirekte të modeleve të bitumeve
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 23: Përcaktimi i fortësisë indirekte të modeleve të bitumeve
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 24: Rezistenca ndaj lodhjes
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 24: Rezistenca ndaj lodhjes
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave - Pjesa 24: Rezistenca ndaj lodhjes
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 25: Prova e ngjeshjes ciklike
Anglisht
Publikuar 
24.04.2017 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 25: Prova e ngjeshjes ciklike
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 26: Deformueshmëria
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për asfaltin e përzierjes së nxehtë - Pjesa 26: Deformueshmëria
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave - Pjesa 26: Deformueshmëria
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 27: Marrja e mostrës
Anglisht
Publikuar 
13.10.2017 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 27: Marrja e mostrës
Anglisht
Shfuqizuar 
10.07.2002 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 28: Përgatitja e mostrave për përcaktimin e përmbajtjes së lidhësit, përmbajtjes së ujit dhe gradacionit
Anglisht
Publikuar 
08.07.2020 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 28: Përgatitja e mostrave për përcaktimin e përmbajtjes së lidhësit, përmbajtjes së ujit dhe gradacionit
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 29: Përcaktimi i dimensioneve të një mostre bituminoze
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 3: Rikuperimi i bitumit: Avulluesi rrotullues
Anglisht
Shfuqizuar 
07.10.2013 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 3: Rikuperimi i bitumit: Avulluesi rrotullues
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 30: Mostër e përgatitur nga ngjeshës me goditje
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 30: Mostër e përgatitur nga ngjeshës me goditje
Anglisht
Publikuar 
27.06.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave - Pjesa 30: Mostër e përgatitur nga ngjeshës me goditje
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës me ngjeshës rrotullues
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalti në të nxehtë - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës me kompaktësues rrotullues
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për përzierje asfalti në të nxehtë - Pjesa 31: Përgatitja e mostrës me kompaktësues rrotullues
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2008 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 32: Ngjeshja laboratorike e përzjerjeve bituminoze me anë të ngjeshësit vibrues
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 32: Ngjeshja laboratorike e përzjerjeve bituminoze me anë të ngjeshësit vibrues
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 32: Ngjeshja laboratorike e përzjerjeve bituminoze me anë të ngjeshësit vibrues
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2008 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 33: Model i përgatitur nga rruli ngjeshës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 33: Model i përgatitur nga rruli ngjeshës
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 33: Model i përgatitur nga rruli ngjeshës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 34: Prova Marshall
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provave për përzjerje asfalti të nxehtë - Pjesa 34: Prova Marshall
Anglisht
Publikuar 
03.06.2020 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 34: Prova Marshall
Anglisht
Shfuqizuar 
27.03.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 35:Përzjerja laboratorike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 35: Përzierja laboratorike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 35: Përzierja në laborator
Anglisht
Publikuar 
24.04.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 35:Përzjerja laboratorike
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 36: Përcaktimi i trashësisë së një shtrese bituminoze
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 37: Prova e rërës së nxehtë për adezivitetin e lidhësit mbi një CHIPPING të veshur për HRA
Anglisht
Publikuar 
04.04.2008 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 38: Pajisja e përbashkët dhe kalibrimi
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 39: Përmbajtja e lidhësit me kalcinim
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 39: Përmbajtja e lidhësit me kalcinim
Anglisht
Publikuar 
03.06.2020 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 39: Përmbajtja e lidhësit nga ndezja
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 4: Rikuperimi i bitumit: Kolona e fraksionimit
Anglisht
Publikuar 
19.05.2016 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave- për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 4: Rikuperimi i bitumit: Kolona e fraksionimit
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 40: Drenazhimi në vend
Anglisht
Publikuar 
17.04.2013 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Përzierje bituminoze - Metodat e provave për përzjerjen e asfalto-betonit të nxehtë - Pjesa 40: Drenazhimi në vend
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 41: Rezistenca në lëngjet antifrizë
Anglisht
Publikuar 
21.05.2014 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e përzier në të nxehtë - Pjesa 41: Qëndrueshmëria ndaj lëngjeve kundër ngrirjes (antifrizë)
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 42: Sasia e materialeve të jashtme të pranishme në asfaltin e përmirësuar
Anglisht
Publikuar 
17.04.2013 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 42: Sasia e materialeve të jashtme të pranishme në asfaltin e përmirësuar
Anglisht
Shfuqizuar 
04.04.2008 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 43: Qëndrushmëria ndaj lëndëve djegëse
Anglisht
Publikuar 
29.05.2015 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzier - Pjesa 43: Qëndrushmëria ndaj lëndës djegëse
Anglisht
Shfuqizuar 
12.04.2011 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 44:Përhapja e plasaritjes me anë të proves së përkuljes në mostrat gjysëm-rethore
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 44:Përhapja e plasaritjes me anë të proves së përkuljes në mostrat gjysëm-rethore
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 45: Prova e vjetërimit me anë të përcaktimit të shtangësisë të një mostre konglomerati bituminoz i kondicionuar për tharje në ujë (metoda SATS)
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 46: Plasaritjet në temperatureë të ulët me anë të provave me tensionim njëaksial
Anglisht
Publikuar 
18.04.2012 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 47:Përcaktimi i përmbajtjes së hirit në asfaltet natyror
Anglisht
Publikuar 
24.10.2014 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 49: Përcaktimi i kofiçentit të fërkimit mbas lustrimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës për asfaltin e nxehtë të përzierë - Pjesa 5: Përcaktimi i densitetit maksimal
Anglisht
Shfuqizuar 
20.01.2010 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 5:Përcaktimi i densitetit maksimal
Anglisht
Shfuqizuar 
17.04.2013 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 5:Përcaktimi i densitetit maksimal
Anglisht
Publikuar 
27.06.2019 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 5:Përcaktimi i densitetit maksimal
Anglisht
Publikuar 
07.04.2020 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 53: Rritja e kohezionit me metodën e matjes së aftësisë përhapëse
Anglisht
Publikuar 
07.04.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 54: Riparimi i mostrave të provës për përzierjet me emulsion bituminoz
Anglisht
Publikuar 
07.04.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 55: Vlerësimi organoleptik i përzierjeve me emulsion bitumi
Anglisht
Publikuar 
07.04.2020 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 56: Përgatitja e mostrës me anë të ngjeshjes statike
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 6: Përcaktimi i densitetit të grumbullit të copëzave bituminoze
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Përzjerjet bituminoze - Metodat e provës për përzjerjen e asfaltit në të nxehtë - Pjesa 6:Përcaktimi i densitetit vëllimor të mostrave bituminoze
Anglisht
Publikuar 
03.06.2020 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e proves - Pjesa 6: Përcaktimi i densitetit vëllimor të mostrave bituminoze
Anglisht
Shfuqizuar 
01.09.2005 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 7: Përcaktimi i densitetit të grumbullit të copëzave nga rrezet gama
Anglisht
Publikuar 
24.10.2014 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Përzjierje bituminoze - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 7: Përcaktimi i masës vëllimore të mostrave të përzjerjeve bituminoze me anë të rezeve gama
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 8: Përcaktimi i karakteristikave të vendeve të lira të modeleve të bituminoze
Anglisht
Publikuar 
27.06.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzjerje bituminoze - Metodat e provës - Pjesa 8: Përcaktimi i karakteristikave të hapësirave të mostrave bituminoze
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Përzierësit e bitumeve - Metodat e provës për asfalte mikse të nxehta - Pjesa 9: Përcaktimi i densitetit të referuar