dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

SSH EN 12350-2:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
prEN 12350-2   CEN/TC 104


Printo


Titulli në shqip

Testimi i betonit të freskët - Pjesa 2: Testimi i rënies.

Titulli në anglisht

Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian specifikon një metodë për përcaktimin e konsistencës së betonit të freskët nga testi i rënies. Testi i rënies është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve në përbërjen e betonit, të cilat korrespondojnë me uljet midis 10 mm dhe 210 mm. Përtej këtyre ekstremeve matja e rënies mund të jetë e papërshtatshme dhe duhet të merren parasysh metoda të tjera të përcaktimit të konsistencës. Nëse rënia vazhdon të ndryshojë gjatë një periudhe prej 1 minute pas tërheqjes së konit, prova e rënies është jo e përshtatshme si një masë e qëndrueshmërisë. Testi nuk është i përshtatshëm kur vlera e deklaruar e D e pjesës më të rëndë të agregateve të përdorura në të vërtetë në beton (Dmax) është më i madh se 40 mm.

Qëllimi në anglisht

This European standard specifies a method for determining the consistence of fresh concrete by the slump test. The slump test is sensitive to changes in the consistence of concrete, which correspond to slumps between 10 mm and 210 mm. Beyond these extremes the measurement of slump can be unsuitable and other methods of determining the consistency should be considered. If the slump continues to change over a period of 1 min after withdrawing of the cone, the slump test is not suitable as a measure of consistence. The test is not suitable when the declared value of D of the coarsest fraction of aggregates actually used in the concrete (Dmax) is greater than 40 mm.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 12350-2:2009 withdrawn SSH EN 12350-2:2019 - 08.07.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 1: Marrja e mostrës
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 1: Marrja e mostrës.
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 1: Marrja e mostrave dhe pajisjet e zakonshme.
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 10: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i kutisë L
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 11: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i ndarjes me sitë
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 12: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i unazës J
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 2: Prova e lëshimit ( rënies)
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 2: Testimi me ulje ( slump ).
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 3: Prova Vebe
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 3: Testimi Vebe.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 4: Shkalla e kompaktibilitetit
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 4: Shkalla e kompaktabilitetit.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 5: Prova e rrjedhjes
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 5: Testim me shpërhapje ne tavolinë.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 6: Densiteti
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 6: Densiteti.
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 6: Densiteti
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 7: Përmbajtja e ajrit - Metodat me presion
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 7: Përmbajtja e ajrit - Metodat me presion.
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi Betonit të freskët - Pjesa 8: Vetëkompaktësimi betonit - testi i rrjedhjes
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 9: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i tubacionit V