dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

SSH EN 12350-6:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 13
Çmimi: 2439 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
prEN 12350-6   CEN/TC 104


Printo


Titulli në shqip

Testimi i betonit të freskët - Pjesa 6: Densiteti

Titulli në anglisht

Testing fresh concrete - Part 6: Density

Qëllimi në shqip

Kjo standard evropian specifikon një metodë për përcaktimin e dendësisë së betonit të freskët të kompaktuar si në laborator dhe në terren. SHËNIM Mund të mos jetë i zbatueshëm për beton shumë të ashpër që nuk mund të kompaktohet me dridhje normale.

Qëllimi në anglisht

This European standard specifies a method for determining the density of compacted fresh concrete both in the laboratory and in the field. NOTE It may not be applicable to very stiff concrete which cannot be compacted by normal vibration.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 12350-6:2009 withdrawn SSH EN 12350-6:2019 - 08.07.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 1: Marrja e mostrës
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 1: Marrja e mostrës.
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 1: Marrja e mostrave dhe pajisjet e zakonshme.
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 10: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i kutisë L
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 11: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i ndarjes me sitë
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 12: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i unazës J
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 2: Prova e lëshimit ( rënies)
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 2: Testimi me ulje ( slump ).
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 2: Testimi i rënies.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 3: Prova Vebe
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 3: Testimi Vebe.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 4: Shkalla e kompaktibilitetit
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 4: Shkalla e kompaktabilitetit.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 5: Prova e rrjedhjes
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 5: Testim me shpërhapje ne tavolinë.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 6: Densiteti
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 6: Densiteti.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 7: Përmbajtja e ajrit - Metodat me presion
Anglisht
Publikuar 
28.04.2010 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Testimi i betonit të freskët - Pjesa 7: Përmbajtja e ajrit - Metodat me presion.
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi Betonit të freskët - Pjesa 8: Vetëkompaktësimi betonit - testi i rrjedhjes
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të njomë - Pjesa 9: Vetëngurtësimi i betonit - Testi i tubacionit V