dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 27
 

SSH EN 12390-3:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
prEN 12390-3   CEN/TC 104


Printo


Titulli në shqip

Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 3: Rezistenca në shtypje e mostrave të testimit.

Titulli në anglisht

Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian specifikon një metodë për përcaktimin e forcës ngjitëse të mostrave të testit të betonit të ngurtësuar.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for the determination of the compressive strength of test specimens of hardened concrete.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 12390-3:2009 withdrawn SSH EN 12390-3:2019 - 08.07.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 1: Forma. përmasat dhe kërkesat e tjera për mostrat dhe format
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 1: Forma, përmasat dhe kërkesat e tjera për mostrat dhe kallepet
Anglisht
Publikuar 
17.04.2013 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 1: Forma. përmasat dhe kërkesat e tjera për mostrat dhe format
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Provat e betonit të ngurtësuar - Pjesa 11: Përcaktimi i rezistencës ndaj klorurit të betonit, shpërndarjes në një drejtim
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 13:Përcaktimi i modulit sekant të elasticitetit në shtypje.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 2: Prodhimi dhe trajtimi i mostrave për provat e rezistencës
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 2: Përgatitja dhe trajtimi i mostrave për testimet e rezistencës
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 2: Përgatitja dhe trajtimi i mostrave për testimet e rezistencës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 3: Rezistenca në ngjeshje e mostrave të provës
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 3: Rezistenca në shtypje e mostrave të testimit.
Anglisht
Publikuar 
17.05.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 3: Rezistenca në shtypje e mostrave të testimit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 4: Rezistenca në ngjeshje - Specifikimet për makineritë e provës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 5: Rezistenca në përkulje e mostrave të provës
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 5: Rezistenca në përkulje e mostrave të testimit.
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 5: Rezistenca në përkulje e mostrave të testimit.
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 6: Rezistenca në tërheqje (indirekte) nga çarja e mostrave të provës.
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 6: Rezistenca në tërheqje e mostrave të provës
Anglisht
Publikuar 
21.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 6: Rezistenca në tërheqje e mostrave të provës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 7: Densiteti i betonit të ngurtësuar
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 7: Densiteti i betonit të ngurtësuar.
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 7: Densiteti i betonit të ngurtësuar
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 8: Thellësia e depërtimit të ujit nën presion
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2010 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 8: Thellësia e depërtimit të ujit nën presion.
Anglisht
Publikuar 
02.07.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Testimi i betonit të ngurtësuar - Pjesa 8: Thellësia e depërtimit të ujit nën presion