Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-09-15
Time: 23:11


SSH EN ISO 8199:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 61
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
FprEN ISO 8199   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Kërkesa të përgjithshme dhe udhëzime për ekzaminimet mikrobiologjike sipas kulturës (ISO 8199:2018)

Titulli në anglisht

Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO/FDIS 8199:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

07.100.20 - Mikrobiologji e ujit


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN ISO 8199:2007 withdrawn SSH EN ISO 8199:2018 - 04.09.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
05.05.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim i përgjithshëm mbi numërimin e mikroorganizmave nga kultura (ISO 8199:2005)

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri