dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

prSSH EN ISO 12010:2019

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe:
Çmimi: 0 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
prEN ISO 12010   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

pr

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO/DIS 12010:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i alkaneve të poliklorinuara (SCCPs) me zinxhir të shkurtër në ujë - Metoda me përdorimin e gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) dhe jonizimi kimik i joneve negative (NCI) (ISO 12010:2012)