dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN ISO 15681-2:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 28
Çmimi: 3748 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
FprEN ISO 15681-2   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 2: Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 15681-2:2018)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO/FDIS 15681-2:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
24.04.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 1: Metoda e analizës me injektim në rrjedhje (FIA) (ISO 15681-1:2003)
Anglisht
Shfuqizuar 
24.04.2008 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së ortofosfateve dhe fosforit total me anë të analizës në rrjedhje (FIA dhe CFA) - Pjesa 2: Metoda e analizës me rrjedhje të vazhdueshme (CFA) (ISO 15681-2:2003)