dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

DS TS 103 222-1V1.3.1:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 64
Çmimi: 5712 lek


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs; Pjesa 1: Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs për VoIP dhe FoIP në rrjetet fikse

Titulli në anglisht

Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Reference benchmarking, background traffic profiles and KPIs; Part 1: Reference benchmarking, background traffic profiles and KPIs for VoIP and FoIP in fixed networks

Qëllimi në shqip

Dokumenti aktual: • identifikon dhe përcakton treguesit kryesorë të mundshëm të performancës për shërbimet e telefonisë me zë dhe faks; • përcakton metodat e krahasimit për spektrin e aplikacioneve të mundshme.

Qëllimi në anglisht

The present document: • identifies and defines possible key performance indicators for voice and fax telephony services; • defines benchmarking methods for the spectrum of potential applications.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs; Pjesa 2: Krahasimi i referencës dhe KPIs për internet me shpejtësi të Lartë