dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

DS TS 102 636-7-2V1.1.1:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 12
Çmimi: 2261 lek


Printo


Titulli në shqip

Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime automjetesh; Gjeo-rrjeti; Pjesa 7: Amendamentet për LTE-V2X; Nën-pjesa 2: Amendamentet në ETSI EN 302 636-5-1 (Protokolli Bazë i Transportit)

Titulli në anglisht

Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 7: Amendments for LTE-V2X; Sub-part 2: Amendments to ETSI EN 302 636-5-1 (Basic Transport Protocol)

Qëllimi në shqip

Ky dokument specifikon amendamentet në ETSI EN 302 636-5-1 (V2.1.1) [1] për të zgjatur BTP për transportin e paetës midis stacioneve ITS që përdorin LTE-V2X si teknologji e shtresës së hyrjes.

Qëllimi në anglisht

The present document specifies amendments to ETSI EN 302 636-5-1 (V2.1.1) [1] to extend BTP for the transport of packets among ITS stations that utilize LTE-V2X as the access layer technology.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime automjetesh; Gjeo-rrjeti; Pjesa 7: Amendamentet për LTE-V2X; Nën-pjesa 1: Amendamentet në ETSI EN 302 636-4-1 (Media-Funksionalitet i Pavarur)