Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-08-22
Time: 23:56


SSH ISO 21501-4:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 27
Çmimi: 3748 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO 21501-4:2018   ISO/TC 24/SC 4


Printo


Titulli në shqip

Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcave - Metodat e ndërveprimit të dritës me një grimcë të vetme - Pjesa 4: Numëruesi i grimcave të ajrit nëpërmjet shpërhapjes së dritës për mjediset e pastra

Titulli në anglisht

Determination of particle size distribution - Single particle light interaction methods - Part 4: Light scattering airborne particle counter for clean spaces

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

19.120 - Analiza dimensionale të grimcave. Sitje


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri