dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH ISO 15923-1:2013

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 27
Çmimi: 3748 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO 15923-1:2013   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i parametrave të përzgjedhur nëpërmjet sistemeve analitike diskrete - Pjesa 1: Amoniumi, nitratet, nitritet, kloruret, ortofosfatet, sulfatet dhe silikatet me anë të detektimit fotometrik

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.