Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-08-22
Time: 23:52


SSH ISO 15923-1:2013

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 27
Çmimi: 3748 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO 15923-1:2013   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i parametrave të përzgjedhur nëpërmjet sistemeve analitike diskrete - Pjesa 1: Amoniumi, nitratet, nitritet, kloruret, ortofosfatet, sulfatet dhe silikatet me anë të detektimit fotometrik

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri