Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-10-19
Time: 23:25


SSH ISO 20236:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 20
Çmimi: 3094 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
ISO/FDIS 20236   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i karbonit organik të përgjithshëm (TOC), karbonit organik të tretshëm (DOC), azotit të lidhur të përgjithshëm (TNb) dhe azotit të lidhur të tretshëm (DNb) pas djegies oksiduese katalitike në temperaturë të lartë

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC) total bound nitrogen (TNb) and dissolved bound nitrogen (DNb) after high temperature oxidative combustion

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri