dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

SSH EN 13702:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 9
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
FprEN 13702   CEN/TC 336


Printo


Titulli në shqip

Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumeve të modifikuar me metodën e konit dhe pjatës

Titulli në anglisht

Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bitumen and bituminous binders by the cone and plate method

Qëllimi në shqip

Ky Standard Evropian specifikon metodën për përcaktimin e viskozitetit dinamik të një lidhësi bituminoz të modifikuar, në një gamë të temperaturave, duke përdorur një telometër konik me pllake. Metoda e provës është menduar për të gjithë lidhësit bituminoz (p.sh. bitumin e shkallës së shtrimit dhe polimerin e modifikuar), i pavjetërur ose i vjetëruar. Është gjithashtu i përshtatshëm për lidhësat bituminozë të rikuperuar sipas standardit EN 12697 3 [1] dhe standardit EN 12697 4 [2] pa sasi të kufizuar mbushëse.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for determining the dynamic viscosity of a bituminous binder over a range of temperatures by means of a cone and plate viscometer. The test method is intended for all bituminous binders (e.g paving grade bitumen and polymer modified), unaged or aged. It is also suitable for recovered bituminous binders according to EN 12697 3 [1] and EN 12697 4 [2] with no or limited amount of filler. WARNING - The use of this European Standard can involve hazardous materials, operations and equipment. This European Standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this European Standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 13702:2010 withdrawn SSH EN 13702:2018 - 09.10.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Bitum dhe lëndë lidhëse bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumeve të modifikuar me metodën e konit dhe pjatës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumit të modifikuar - Pjesa 1: Metoda e konit dhe pjatës
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Metodat e provës për naftën dhe produktet e saj - Bitumi dhe lidhësit bituminozë - Përcaktimi i viskozitetit dinamik të bitumit të modifikuar - Pjesa 2: Metoda e cilindrave koaksialë