dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 13074-1:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 16
Çmimi: 2677 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
prEN 13074-1   CEN/TC 336


Printo


Titulli në shqip

Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 1:Rikuperimi me anë të avullimit

Titulli në anglisht

Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation

Qëllimi në shqip

Standardi specifikon një metodë për rikuperimin e lidhësit nga një emulsion bituminoz ose nga një bitum i dehidratuar ose i rrjedhshëm pas kondicionimit në temperaturën e dhomës për 24 orë, e ndjekur nga 24 orë në 50 ° C, në mënyrë që të lejojë provat pasuese me ndryshime minimale të karakteristikave të lidhësit.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for the recovery of binder from a bituminous emulsion or from a cut-back or fluxed bitumen after conditioning at ambient temperature for 24 h followed by 24 h at 50 °C, in such a way that will enable further testing with minimum changes of the binder characteristics. It applies to all types of bituminous emulsions, modified with polymers or non-modified, as well as to all types of cut-back and fluxed bitumen, both modified with polymers and non-modified. For cut-back and fluxed bituminous binders, this test method is only an intermediate step and should be followed by the stabilisation procedure specified by EN 13074-2. Direct testing of the recovered binder is however used to evaluate the setting ability of fluxed bituminous binders made with vegetal fluxes. NOTE The recovered binder is not necessarily identical to the initial binder. WARNING - The use of this document may involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. The hazards associated with the use of this method have been assessed using cut-back bitumen containing 10 % kerosene and 90 % 160/220 penetration grade bitumen and were found low enough to be acceptable. However it is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 13074-1:2011 withdrawn SSH EN 13074-1:2019 - 09.10.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet e bitumit nëpërmjet avullimit
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2011 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 1:Rikuperimi me anë të avullimit
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2011 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 2:Stabilizimi mbas prodhimit me anë të avullimit
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Bitum dhe lidhësa bituminoze - Rikuperimi i lëndës lidhëse nga emulsionet bituminoze ose nga lidhjet bituminoze të rjedhshëm ose të lëngët - Pjesa 2:Stabilizimi mbas prodhimit me anë të avullimit