dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 12966:2014+A1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 130
Çmimi: 7497 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
prEN ISO 12966-4 rev   CEN/TC 307


Printo


Titulli në shqip

Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme

Titulli në anglisht

Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 4: Determination by capillary gas chromatography

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian jep specifikime për dy lloje të shenjave të mesazheve të ndryshueshme (VMS); d.m.th. i vazhdueshëm (shiko 3.4) dhe i pandërprerë (shih 3.7). Ky standard evropian përfshin VMS të instaluar, të përkohshëm dhe të përhershëm të përdorur në zonat e qarkullimit, në tokë publike dhe private, duke përfshirë tunelet për informacionin, udhëzimin, paralajmërimin dhe / ose drejtimin e trafikut. Modulet e provës përdoren për të demonstruar pajtueshmërinë me kërkesat. Ky standard specifikon karakteristikat vizuale dhe fizike të VMS, si dhe aspektet e tyre të qëndrueshmërisë. Ai gjithashtu siguron kërkesat përkatëse dhe metodat përkatëse të provës, vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës (AVCP) dhe shenjimin. SHENIM Dispozitat për vlerësimin e konformitetit në lidhje me testimin e tipit, specifikohen më tej në pikën 6.2; Dispozitat në lidhje me kontrollin e prodhimit të fabrikës (FPC) specifikohen më tej në pikën 6.3.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
28.10.2015 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Shenja vertikale të rrugës - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 1: Standardi i produktit
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 1: Standardi i produktit
Anglisht
Shfuqizuar 
25.01.2008 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Shenja vertikale të rrugës - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 2: Prova e tipit fillestar
Anglisht
Shfuqizuar 
25.01.2008 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Shenja vertikale të rrugës - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 3: Kontrolli i produktit në fabrikë