dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 14081-2:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
FprEN 14081-2   CEN/TC 124


Printo


Titulli në shqip

Struktura druri - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi me makineri; kërkesat shtesë për tipet e provave

Titulli në anglisht

Timbe structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing

Qëllimi në shqip

Ky standard evropian është version zyrtar në gjuhen angleze i standardit evropian EN 14081-2:2010+A1 (botimi në nëntor 2012). Standardi specifikon kërkesat, përveç atyre të përcaktuara në standardin S SH EN 14081-1, për provat fillestare të llojit të drurit që përdoret në ndërtimme seksion drejtkëndor, i bërë me makinë, modeluar me sharë, zdrukthuar ose me metoda të tjera, më shmangje përkundrejt përmasave të destinacionit në përputhje me ato të standardit S SH EN 336.

Qëllimi në anglisht

This document specifies requirements, additional to those of EN 14081-1, for type testing of machine graded structural timber with rectangular cross-sections shaped by sawing, planning or other methods, and having deviations from the target sizes corresponding to EN 336. This includes requirements for strength grading machines.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Struktura prej druri - Klasifikimi sipas rezistences i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2011 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Struktura prej druri - Klasifikimi i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
07.10.2016 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Struktura prej druri - Klasifikimi sipas rezistences i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Shfuqizuar 
23.09.2010 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Struktura druri - Klasifikimi i rezistencës së lëndës drusore të strukturuar me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi në bazë të përpunimit - Kërkesa shtesë për tippet e provave fillestare
Anglisht
Shfuqizuar 
17.04.2013 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Struktura druri - Klasifikimi sipas rezistencës së lëndës drusore për ndërtim me seksion drejtkëndor - Pjesa 2: Klasifikimi në bazë të shkallës së përpunimit - Kërkesa shtesë për tipet e provave fillestare
Anglisht
Shfuqizuar 
27.09.2012 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Struktura prej druri - Klasifikimi i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 3: Klasifikimi sipas përpunimit; kërkesa shtesë për kontrollin e produktit në fabrikë
Anglisht
Shfuqizuar 
06.06.2018 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Struktura druri - Klasifikimi i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 3: Klasifikimi sipas përpunimit; kërkesa shtesë për kontrollin e prodhimit në fabrikë
Anglisht
Publikuar 
27.06.2019 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Struktura druri - Klasifikimi i lëndës drusore me seksion drejtkëndor për përdorim në struktura - Pjesa 3: Klasifikimi sipas përpunimit; kërkesa shtesë për kontrollin e prodhimit në fabrikë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Struktura druri - Klasifikimi I rezistencës së trarëve - Pjesa 4: Klasifikimi sipas përpunimit - Regjistrimi parametrave për sistemet e kontrollit të makinës (EN 14081-4:2005+A1:2007)
Anglisht
Publikuar 
29.09.2009 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Struktura druri - Klasifikimi i rezistencës së trarëve - Pjesa 4: Klasifikimi sipas shkallës së përpunimit - Regjistrimi parametrave për sistemet e kontrollit të makinës (EN 14081-4:2005+A1:2007)