Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-12-14
Time: 15:06


SSH EN ISO 23874:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 34
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
prEN ISO 23874   CEN/TC 238


Printo


Titulli në shqip

Gazi natyral - Kërkesat gas - kromatografike për llogaritjen e pikës së kondensimit të hidrokarburit (ISO 23874:2006)

Titulli në anglisht

Natural gas - Gas chromatographic requirements for hydrocarbon dewpoint calculation (ISO 23874:2006)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 23874:2006 describes the performance requirements for analysis of treated natural gas of transmission or pipeline quality in sufficient detail so that the hydrocarbon dewpoint temperature can be calculated using an appropriate equation of state. ISO 23874:2006 can be applied to gases that have maximum dewpoint temperatures (cricondentherms) between 0 °C and - 50 °C. The pressures at which these maximum dewpoint temperatures are calculated are in the range 2 MPa (20 bar) to 5 MPa (50 bar). The procedure given in ISO 23874:2006 covers the measurement of hydrocarbons in the range C5 to C12. n-Pentane, which is quantitatively measured using ISO 6974 (all parts), is used as a bridge component and all C6 and higher hydrocarbons are measured relative to n-pentane. Major components are measured using ISO 6974 (all parts) and the ranges of components that can be measured are as defined in ISO 6974-1.

Komitetet Teknike

269 - Kaldaja avulli, bombola gazi dhe pajisje nën presion

ICS

75.060 - Gaz natyror


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri