Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-02-20
Time: 18:01


SSH EN ISO 17201-3:2019

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 64
Çmimi: 5712 lek


Printo


Titulli në shqip

Akustikë - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 3: Llogaritja e përhapjes së tingullit (ISO 17201-3:2019)

Titulli në anglisht

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Sound propagation calculations (ISO 17201-3:2019)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This document specifies methods of predicting the sound exposure level of shooting sound for a single shot at a given reception point. Guidelines are given to calculate other acoustic indices from the sound exposure level. The prediction is based on the angular source energy distribution of the muzzle blast as defined in ISO 17201-1 or calculated using values from ISO 17201-2. This document applies to weapons with calibres of less than 20 mm or explosive charges of less than 50 g TNT equivalent, at distances where peak pressures, including the contribution from projectile sound, are less than 1 kPa (154 dB). NOTE: National or other regulations, which could be more stringent, can apply.

Komitetet Teknike

211 - Akustika

ICS

17.140.20 - Zhurmë e emetuar nga makineri dhe pajisje
95.020 - Inxhinieri ushtarake. Punime ushtarake. Armë
97.220.10 - Komoditete sportive


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN ISO 17201-3:2010 withdrawn SSH EN ISO 17201-3:2019 - 27.12.2019


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
10.05.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Akustika - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 1: Përcaktimi i tingullit të tytës me anën të matjes
Anglisht
Publikuar 
21.06.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Akustika - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 1: Përcaktimi i tingullit të tytës me anën e matjes (ISO 17201-1:2005/Korrigjimi 1:2009)
Anglisht
Publikuar 
19.12.2019 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Akustikë - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 1: Përcaktimi i tingullit të tytës me anën e matjes (ISO 17201-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
10.05.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Akustika - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 2: Vlerësimi i tingullit të tytës dhe tingullit të predhës me llogaritje
Anglisht
Shfuqizuar 
19.06.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Akustika - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 3: Udhëzime për llogaritjen e përhapjes së tingullit (ISO 17201-3:2010)
Anglisht
Publikuar 
10.05.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Akustika - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 4: Vlerësimi i zhurmës së predhës
Anglisht
Publikuar 
30.06.2011 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Akustika - Zhurma nga poligoni i qitjes - Pjesa 5: Menaxhimi i zhurmës (ISO 17201-5:2010)

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri