dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

prSSH EN ISO 4869-1:2010

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 23
Çmimi: 3391 lek


Printo


Titulli në shqip

Akustikë - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 1: Metoda subjektive për matjen e zbutjes së tingullit (ISO 4869-1:2018)

Titulli në anglisht

Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This document specifies a subjective method for measuring sound attenuation of hearing protectors at the threshold of hearing. The method is a laboratory method designed to yield reproducible values under controlled measurement conditions. The values reflect the attenuating characteristics of the hearing protector only to the extent that users wear the device in the same manner as did the test subjects. For a more representative indication of field performance the methods of ISO/TS 4869-5 can be used. This test method yields data which are collected at low sound pressure levels (close to the threshold of hearing) but which are also representative of the attenuation values of hearing protectors at higher sound pressure levels. An exception occurs in the case of amplitude-sensitive hearing protectors for sound pressure levels above the point at which their level-dependent characteristics become effective. At those sound pressure levels the method specified in this document is inapplicable, as it will usually underestimate sound attenuation for these devices. NOTE: Due to masking from physiological noise in the occluded ear tests, sound attenuations below 500 Hz can be overestimated by a few decibels.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Akustikë - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 2: Vlerësimi i niveleve të presionit të tingullit të ponderuar A - kur mbrojtëset e dëgjimit janë vendosur (ISO 4869-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
21.06.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Akustika - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 2: Vlerësimi i niveleve të presionit të tingullit të ponderuar A - kur mbrojtëset e dëgjimit janë vendosur (ISO 4869-2:1994/Korrigjimi 1:2006)
Anglisht
Publikuar 
01.03.2000 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Akustika - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 2: Vlerësimi i niveleve të presionit të tingullit të ponderuar A - kur mbrojtëset e dëgjimit janë vendosur
Anglisht
Publikuar 
29.04.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Akustika - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 3: Matja e humbjes së zhurmës akustike si pasojë e futjes së kufjeve duke përdorur një instalim prove akustike (ISO 4869-3:2007)
Anglisht
Publikuar 
29.12.2006 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Akustika - Mbrojtëset e dëgjimit - Pjesa 4: Matja e niveleve efektive të presionit të tingullit të kufjeve për rivendosjen e tingullit dhe që janë në vartësi të nivelit