Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-09-17
Time: 17:28


prSSH EN ISO 9053-1:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 14
Çmimi: 2439 lek


Printo


Titulli në shqip

Akustikë - Përcaktimi i rrezistencës së rrymës së ajrit - Pjesa 1: Metoda me rrymë ajri të pandryshueshme (ISO 9053-1:2018)

Titulli në anglisht

Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 1: Static airflow method (ISO 9053-1:2018)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance[1,2], in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.

Komitetet Teknike

211 - Akustika

ICS

91.100.60 - Materiale për izolim termik dhe akustik


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri