Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-09-17
Time: 17:31


prSSH EN IEC 61967-1:2019

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 30
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 61967-1:2019   CLC/SR 47A


Printo


Titulli në shqip

Qarqet e integruar - Matja e emetimeve elektromagnetike, 150 Khz deri 1 GHz - Pjesa 1: Perkufizime dhe kushte të përgjithshme

Titulli në anglisht

Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 1: General conditions and definitions

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Provides general information and definitions on measurement of conducted and radiated electromagnetic disturbances from integrated circuits. Also provides a description of measurement conditions, test equipment and set-up as well as the test procedures and content of the test reports. A test method comparison table is included to assist in selecting the appropriate measurement method(s). Measurement of the voltage and current of conducted RF emissions or radiated RF disturbances, coming from an integrated circuit under controlled conditions, yields information about the potential for RF disturbances in an application of the integrated circuit.

Komitetet Teknike

7 - Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike.

ICS

31.200 - Qarqe të integruar. Mikroelektronikë


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri