dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

prSSH EN IEC 62822-1:2018

Statusi: Projekt
Gjuha: Anglisht
Faqe: 34
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62822-1:2018   CLC/TC 26
This standard is equivalent to:
IEC 62822-1 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 26


Printo


Titulli në shqip

Pajisje të saldimit elektrik - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 1: Standard i familjes së produktit

Titulli në anglisht

Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard

Qëllimi në shqip

IEC 62822-1:2016 është një standard i familjes së produktit, aplikohet për pajisjet për saldimin me rezistencë, procesin e saldimit me ark dhe të përzier të projektuara për përdorim profesional nga profesionistët dhe për përdorim nga asistentët.

Qëllimi në anglisht

IEC 62822-1:2016 is a product family standard, applies to equipment for resistance welding, arc welding and allied processes designed for occupational use by professionals and for use by laymen.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje elektrike saldimi- Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 3: Pajisje saldimi me rezistencë