Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-02-20
Time: 17:55


SSH EN IEC 62822-1:2018

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 34
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN IEC 62822-1:2018   CLC/TC 26
This standard is equivalent to:
IEC 62822-1 Ed. 1.0 b   IEC/TC/TC 26


Printo


Titulli në shqip

Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 1: Standard i familjes së produktit

Titulli në anglisht

Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard

Qëllimi në shqip

IEC 62822-1:2016 është një standard i familjes së produktit, aplikohet për pajisjet për saldimin me rezistencë, procesin e saldimit me ark dhe të përzier të projektuara për përdorim profesional nga profesionistët dhe për përdorim nga asistentët.

Qëllimi në anglisht

IEC 62822-1:2016 is a product family standard, applies to equipment for resistance welding, arc welding and allied processes designed for occupational use by professionals and for use by laymen.

Komitetet Teknike

7 - Materialet dhe pajisjet gjysmëpërçuese. Komponentët elektromekanikë dhe strukturat mekanike për pajisjet elektronike.

ICS

25.160.30 - Pajisje të saldimit
25.160 - Saldim


Direktivat

2014/35/EU - Direktiva e BE 2014/35 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve elektrike të destinuara për përdorim brenda disa kufijve të caktuar të tensionit


Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 3: Pajisje saldimi me rezistencë

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri